Ռազմավարություն

Թանգարանային Կրթության Կենտրոնի 2014-2017թթ. ռազմավարություն

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ      

ՀՀ ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

1․ Թանգարանային կրթություն հասկացությունը

2․ ՀՀ թանգարաններում իրականացվող կրթական ծրագրերի ընդհանուր բնութագիրը 

3․ ՀՀ թանգարաններում իրականացվող կրթական ծրագրերի կազմակերպման մասնագիտական-կադրային կարիքները

4․ ՀՀ թանգարաններում իրականացվող կրթական ծրագրերի կազմակերպման նյութական-տեխնիկական կարիքները

 

ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1․ Առաքելությունը  

2․ Ռեսուրսների ու հնարավորությունների վերլուծություն

3․ Թանգարանային կրթության կենտրոնի 2014-2017 թթ, հիմնական գործնական ուղղությունները և ակնկալվող արդյունքները

 

Ռազմավարության ամբողջական տեքստը տես Գրադարան բաժնում